Archiv

Zde najdete pochopitelně archivní výsledky všech našich mužstev současnosti a minulosti.

Sice v současné době má náš fotbalový oddíl pouze jedno mužstvo, v minulosti tomu tak nebylo. Jelikož je v okolí mnoho nových sportů k tomu všeobecný nezájem dětí o pohyb, nemáme nyní ve Vícemilicích žádné mládežnické mužstvo.

 

V minulosti jsme měli následující mužstva:

Muži A – od roku 1990

Muži B – v letech 2010 – 2016

Ženy – cca v letech 1998 – 2003

Dorost – v letech 1993 – 2010

Žáci smíšení – v letech 1992 – 2012

Žáci mladší – v letech 2012 – 2017

Přípravka starší – v letech 2015 – 2017

Přípravka mladší – v letech 2012 – 2017